Prince Fatafehi Tu'ipelehake

  • Prime Minister of Tonga (1965-1991)
  • Minister of the Tongan Cabinet (1953-1965)
  • First Governor of Ha’apai (1952-1953)
  • First Governor of Vava’u (1949-1952)

IVLP ’68
Prime Minister

Fatafehi Tuʻipelehake

See also

Frederik W. deKlerk
Tabaré Vázquez
Didier Ratsiraka
Oscar Luigi Scalfaro
Enda Kenny
Konstantinos Mitsotakis
Kim Young-sam
Kai Eide
Edward Schreyer
Walter Scheel
Portia Simpson-Miller
Tony Blair